Zasadnutia sekcie Cykloturistiky Tlačiť
Výkonný výbor schválil program zasadnutí na roky 2018-2022:


Zápisnice:
CT_aktív z28.4.2018 zápisnica, Likavka.doc
CT_aktív_28.4.2018, Likavka, uznesenie.jpg

Zápisnica_Cyklo_2016_04_30_z aktívu regionálnych zástupcov sekcie cykloturistiky v Ružomberku.pdf
Zápisnica_Cyklo_2012_08_24.pdf
Zápisnica_Cyklo_2011_05_08.doc

Pozvánky na zasadnutia výkonného výboru:
 Pozvanka_vyboru_CT_17.11.2018.docx

Prezenčné listiny zo zasadnutí výkonného výboru:

CT_aktív 28.4.2018, Likavka, prezenčná listina.jpg